เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนควบคุมภายในเพื่อการลดความเสี่ยงต้านทุจริต ประจำปี 2563 [ 20 เม.ย. 2564 ]2
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลที่วัง [ 8 เม.ย. 2564 ]6
3 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 2 เม.ย. 2564 ]1
4 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลที่วัง [ 1 เม.ย. 2564 ]2
5 การแสดงเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลที่วัง [ 2 มี.ค. 2564 ]1
6 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินขององค์กรปกครองท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2563 [ 1 ก.พ. 2564 ]1
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลที่วัง รอบ 12 เดือน [ 27 ต.ค. 2563 ]4
8 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ต.ค. 2563 ]1
9 การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]2
10 นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ได้กล่าวแถลงเจตจำนงต้านทุจริต ต่อพนักงานข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลที่วัง [ 11 ส.ค. 2563 ]299
11 นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ได้กล่าวแถลงเจตจำนงต้านทุจริต ต่อพนักงานข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลที่วัง [ 11 ส.ค. 2563 ]308
12 ขอเชิญชวนผู้ติดต่อราชการเทศบาลตำบลที่วัง ร่วมประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]303
13 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ [ 1 มิ.ย. 2563 ]303
14 ขอเชิญชวนผู้ติดต่อราชการเทศบาลตำบลที่วัง ร่วมประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]298
15 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]304
16 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2563 ]302
17 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี-2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]308
18 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-2563 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2563 ]303
19 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 4 ก.พ. 2563 ]299
20 คู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลที่วัง [ 6 ม.ค. 2563 ]309
 
หน้า 1|2|3