เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบุกเบิกถนน สายซอยโพรงงู-โคกเมา หมู่ที่ ๒ ตำบลที่วัง [ 24 เม.ย. 2563 ]48
42 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการบุกเบิกถนนสายห้วยลึก หมู่ที่ ๙ ตำบลที่วัง [ 20 เม.ย. 2563 ]52
43 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการบุกเบิกถนนสายถ้ำชวน (ตอน ๒) หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง [ 14 เม.ย. 2563 ]50
44 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ำประดู่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลที่วัง [ 9 เม.ย. 2563 ]53
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราค โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๙-๐๐๔ สาย ๕๐ หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งอินทนิล ตำบลที่วัง [ 2 เม.ย. 2563 ]44
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายถ้ำพระกรุ-บ้านนายสุรินทร์ รหัสสายทาง นศ.ถ ๑๙-๐๐๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลที่วัง [ 2 เม.ย. 2563 ]45
47 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการบุกเบิก ถนนสายบ้านลุงวิน หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง [ 30 มี.ค. 2563 ]55
48 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม หมู่ที่ ๕ ตำบลที่วัง [ 27 มี.ค. 2563 ]60
49 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม หมู่ที่ ๕ ตำบลที่วัง [ 27 มี.ค. 2563 ]64
50 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายถ้ำพระกรุ-บ้านนายสุรินทร์ รหัสสายทาง นศ.ถ.๑๙-๐๐๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลที่วัง [ 23 มี.ค. 2563 ]66
51 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ ๑๙-๐๐๔ สาย ๕๐ หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งอินทนิล ตำบลที่วัง [ 23 มี.ค. 2563 ]59
52 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายควนหลวงนาย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลที่วัง [ 23 มี.ค. 2563 ]64
53 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๙-๐๐๔ สาย ๕๐ หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งอินทนิล ตำบลที่วัง [ 23 มี.ค. 2563 ]63
54 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายถ้ำพระกรุ-บ้านนายสุรินทร์ รหัสสายทาง นศ.ถ ๑๙-๐๐๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลที่วัง [ 23 มี.ค. 2563 ]57
55 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ๕๐ ซอย ๑ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลที่วัง [ 18 มี.ค. 2563 ]63
56 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนสายชุมชนก้างปลา หมู่ที่ ๓-๔ ตำบลที่วัง [ 17 มี.ค. 2563 ]58
57 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนางพริ้ม-ควนกรด ซอย ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลที่วัง [ 12 มี.ค. 2563 ]61
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยบ่อจันทร์-บ้านนายดับ หมู่ที่ ๙ ตำบลที่วัง [ 4 มี.ค. 2563 ]42
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยบ่อจันทร์-บ้านนายดับ หมู่ที่ ๙ ตำบลที่วัง [ 4 มี.ค. 2563 ]59
60 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนนสายคลองทราย ช่วงสามแยกบ้านหลุมพอ-บ้านคลองทราย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลที่วัง [ 4 มี.ค. 2563 ]60
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43