เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านครูรัตน์เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลที่วัง [ 16 ก.พ. 2564 ]1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๙-๐๐๘ สายโคกขาม-ควนชม หมู่ที่ ๕ บ้านควนชม ตำบลที่วัง [ 10 ก.พ. 2564 ]2
3 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายล่างควน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลที่วัง [ 4 ก.พ. 2564 ]1
4 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า-ส่องสว่าง ถนนสาย ๔๐๓ (สายเก่า) ช่วงสามแยกชายคลอง-บ้านในทอน หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง [ 2 ก.พ. 2564 ]0
5 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ ๑๙-๐๐๘ สายโคกขาม-ควนชม หมู่ที่ ๕ บ้านควนชม ตำบลที่วัง [ 26 ม.ค. 2564 ]5
6 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงอาคารจอดรถเป็นอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลที่วัง [ 12 ม.ค. 2564 ]9
7 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยกเภาลาย-บ้านคลองทราย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลที่วัง [ 29 ธ.ค. 2563 ]11
8 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้าน รอ.ภราดา-บ้านนายเจียม ส่งสุข หมู่ที่ ๔ ตำบลที่วัง [ 23 ธ.ค. 2563 ]11
9 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเยื้อง แซ่ลิ้ม หมู่ที่ ๕ ตำบลที่วัง [ 21 ธ.ค. 2563 ]12
10 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภราดา-บ้านนายเจียม หมู่ที่ ๔ ตำบลที่วัง [ 15 ธ.ค. 2563 ]10
11 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำถุงยังชีพ [ 7 ธ.ค. 2563 ]15
12 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อข้าวสาร ในการจัดทำถุงยังชีพ [ 7 ธ.ค. 2563 ]16
13 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงอาคารจอดรถเป็นอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลที่วัง [ 7 ธ.ค. 2563 ]13
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๙-๐๐๗ สายบ้านฉาง-ควนปลิง หมู่ที่ ๔ บ้านฉาง ตำบลที่วัง [ 4 ธ.ค. 2563 ]19
15 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๙-๐๐๗ สายบ้านฉาง-ควนปลิง หมู่ที่ ๔ บ้านฉาง ตำบลที่วัง [ 16 พ.ย. 2563 ]23
16 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๙-๐๐๗ สายบ้านฉาง-ควนปลิง หมู่ที่ ๔ บ้านฉาง ตำบลที่วัง [ 16 พ.ย. 2563 ]24
17 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย [ 9 พ.ย. 2563 ]22
18 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านควนยา รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๙-๐๐๕หมู่ที่ ๙ ตำบลที่วัง [ 26 ต.ค. 2563 ]24
19 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๑๙-๐๐๑ ทางหลวง ๔๐๓ (สายเก่า) ๓ ช่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง [ 21 ต.ค. 2563 ]21
20 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางจำปี ปอจง หมู่ที่ ๕ ตำบลที่วัง [ 14 ต.ค. 2563 ]27
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43