เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนน สาย ๔๐๓ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง [ 5 พ.ค. 2564 ]2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายชุมชนก้างปลา หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๔ ตำบลที่วัง [ 29 เม.ย. 2564 ]1
3 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง [ 28 เม.ย. 2564 ]3
4 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองฉีด ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลที่วัง [ 28 เม.ย. 2564 ]3
5 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไร่เหนือ-ควนม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบลที่วัง [ 26 เม.ย. 2564 ]0
6 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายควนอิฐ หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง [ 29 มี.ค. 2564 ]299
7 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างราวกันตกบริเวณฟุตบาทเลียบถนนทางหลวง สาย ๔๐๓ (สายเก่า) หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง [ 15 มี.ค. 2564 ]299
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยายเจียน ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง [ 8 มี.ค. 2564 ]298
9 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านครูรัตน์เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลที่วัง [ 16 ก.พ. 2564 ]298
10 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเยื้อง แซ่ลิ้ม หมู่ที่ ๕ ตำบลที่วัง [ 21 ธ.ค. 2563 ]298
11 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภราดา-บ้านนายเจียม หมู่ที่ ๔ ตำบลที่วัง [ 15 ธ.ค. 2563 ]297
12 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อข้าวสาร ในการจัดทำถุงยังชีพ [ 7 ธ.ค. 2563 ]297
13 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๙-๐๐๗ สายบ้านฉาง-ควนปลิง หมู่ที่ ๔ บ้านฉาง ตำบลที่วัง [ 16 พ.ย. 2563 ]300
14 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๙-๐๐๗ สายบ้านฉาง-ควนปลิง หมู่ที่ ๔ บ้านฉาง ตำบลที่วัง [ 16 พ.ย. 2563 ]301
15 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย [ 9 พ.ย. 2563 ]301
16 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านควนยา รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๙-๐๐๕หมู่ที่ ๙ ตำบลที่วัง [ 26 ต.ค. 2563 ]298
17 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๑๙-๐๐๑ ทางหลวง ๔๐๓ (สายเก่า) ๓ ช่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง [ 21 ต.ค. 2563 ]299
18 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางจำปี ปอจง หมู่ที่ ๕ ตำบลที่วัง [ 14 ต.ค. 2563 ]296
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขสม หมู่ที่ ๙ ตำบลที่วัง [ 28 ก.ย. 2563 ]297
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๙-๐๐๕ สายควนยา หมู่ที่ ๙ บ้านควนยา ตำบลที่วัง [ 16 ก.ย. 2563 ]298
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36