เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลที่วัง [ 1 ต.ค. 2558 ]301
22 การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ [ 24 ก.ย. 2558 ]255
23 การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ [ 11 ก.ย. 2558 ]276
24 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 [ 24 ก.ค. 2558 ]294
25 ประกาศสภาเทศบาลตำบลที่วังเรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2558 [ 28 พ.ย. 2557 ]302
26 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วังสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 27 พ.ย. 2557 ]324
27 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วังสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 29 ก.ย. 2557 ]298
28 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วังสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 25 ก.ย. 2557 ]318
29 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วังสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 [ 30 พ.ค. 2557 ]304
30 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 25 ก.พ. 2557 ]313
31 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วังสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2556 [ 28 พ.ย. 2556 ]313
32 ประกาศสภาเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 24 ต.ค. 2556 ]318
33 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วังสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2556 [ 27 ส.ค. 2556 ]275
34 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วังสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2556 [ 15 ส.ค. 2556 ]293
 
|1|2หน้า 3