เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]1
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ ปีงบประมาณ 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]77
3 งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]103
4 งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]196
5 งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 6 ต.ค. 2560 ]315
6 งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]322
7 งบแสดงฐานะการเงิน 2558 [ 7 ต.ค. 2558 ]352
8 รายงานทางการเงิน2558 [ 7 ต.ค. 2558 ]362
9 รายงานทางการเงินประจำปี พ.ศ.2557 [ 14 ต.ค. 2557 ]389
10 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2556 [ 1 ต.ค. 2556 ]364
11 งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 31 ต.ค. 2555 ]444
12 งบแสดงผลดำเนินงาน ปี 2553 [ 12 ก.ย. 2554 ]340
13 งบแสดงฐานะการเงินปี 2553 [ 17 ส.ค. 2554 ]353
14 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2552 [ 15 มิ.ย. 2553 ]365
15 งบแสดงฐานะทางการเงิน 2559 [ 30 พ.ย. 542 ]270