เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ ปีงบประมาณ 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]47
2 งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]71
3 งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]167
4 งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 6 ต.ค. 2560 ]289
5 งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]292
6 งบแสดงฐานะการเงิน 2558 [ 7 ต.ค. 2558 ]324
7 รายงานทางการเงิน2558 [ 7 ต.ค. 2558 ]335
8 รายงานทางการเงินประจำปี พ.ศ.2557 [ 14 ต.ค. 2557 ]358
9 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2556 [ 1 ต.ค. 2556 ]333
10 งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 31 ต.ค. 2555 ]408
11 งบแสดงผลดำเนินงาน ปี 2553 [ 12 ก.ย. 2554 ]313
12 งบแสดงฐานะการเงินปี 2553 [ 17 ส.ค. 2554 ]322
13 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2552 [ 15 มิ.ย. 2553 ]339
14 งบแสดงฐานะทางการเงิน 2559 [ 30 พ.ย. 542 ]240