เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]0
2 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]0
3 การเผยแพร่องค์ความรู้ผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลที่วัง [ 16 ก.ค. 2563 ]6
4 การลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ [ 16 ก.ค. 2563 ]7
5 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]7
6 เทศบาลตำบลที่วังขอเชิญชวนเด็กนักเรียนในตำบลที่วัง ตัดผมนักเรียนฟรี ก่อนเปิดเทอม [ 24 มิ.ย. 2563 ]9
7 เทศบาลตำบลที่วัง ขอประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจในระยะผ่อนคลายควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดในรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) [ 23 มิ.ย. 2563 ]9
8 เรื่องน่ารู้เพื่อสุขภาพ "โรคติดต่อหน้าฝน" [ 15 มิ.ย. 2563 ]8
9 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]9
10 ขอเชิญชวนผู้ติดต่อราชการเทศบาลตำบลที่วัง ร่วมประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]11
11 ทำอย่างไรเมื่อเกิด 🌪🌧🌩พายุฝนฟ้าคะนอง [ 9 มิ.ย. 2563 ]14
12 4 วิธีดูแลตัวเอง ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง 🌧☀🌦 [ 9 มิ.ย. 2563 ]13
13 ประกาศ !! ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]34
14 ดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านให้ปลอดภัย เตรียมรับหน้าฝน [ 2 มิ.ย. 2563 ]7
15 ขอเชิญชวนผู้ติดต่อราชการเทศบาลตำบลที่วัง ร่วมประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]14
16 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ [ 1 มิ.ย. 2563 ]12
17 ประกาศเทศบาลตาบลที่วัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ [ 29 พ.ค. 2563 ]8
18 กำหนดการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า [ 26 พ.ค. 2563 ]12
19 มาตราการผ่อนปรน/ยังคงไว้ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (คราว 1) ถึง 31 พ.ค. 63 [ 22 พ.ค. 2563 ]15
20 กองทุนผู้สูงอายุ ออกมาตรการพักชำระหนี้ 1 ปี ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19 [ 22 พ.ค. 2563 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20