วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเปลี่ยน ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย 7467 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
เช่าเครื่องเสียง เวที เต็นท์ และเช่าเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมสถานที่ลอยกระทงตามโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
จ้างจัดดอกไม้ตกแต่งเวทีตามโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง