วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลที่วังคัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายควนพล ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอุ่นดำรงการ-สายนาตีน-ชะมาย หมู่ที่ ๗ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์กู้ภัยคันขาว หมายเลขทะเบียน กค ๗๙๐๒ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่รถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๓๓๕ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างทำป้ายปิดประกาศสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างเหมารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ไม่ประจำทาง ตามโครงการฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาตนเอง สู่การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง