วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๓๒๑ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๑-๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นวางหนังสือ) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดอบรมตามโครงการหนูน้อยไม่จมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก) จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง