เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อย โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายที่วัง ถ้ำใหญ่


นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง และนายสมบูรณ์ แป้นสุข สมาชิกสภาเทศบาล ได้ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อย โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายที่วัง ถ้ำใหญ่