เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่วัง


เทศบาลตำบลที่วังจัดโครงการจัดทำแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่วัง ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 โดยมีนายสราวุธ พรหมมินทร์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการเทศบาลตำบลคลองปาง คณะอนุกรรมการ สปสช. เขต 12 สงขลา เป็นวิทยากรในโครงการ