เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลที่วังได้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 กับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด


เทศบาลตำบลที่วังได้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 กับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด