เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานชุมชนสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง นายกัญช์ อินทนู ปลัดเทศบาล นายวรวุฒิ บุญชู ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนินงานชุมชนสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม "จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนใช้ในครัวเรือนทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์" ณ ศาลาประชุมบ้านโคกกฐิน หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช