เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


จุดคัดกรองตามมาตรการป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)


...เนื่องจากมาตรการป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เทศบาลตำบลที่วัง ขออนุญาตทุกท่านผ่านจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้ด้วย #จุดคัดกรอง #เทศบาลตำบลที่วัง